card

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Мон Линк Групп ХХК-ын Хүний нөөцийн бодлого

Байгууллагын ирээдүйн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц өндөр ур чадвартай баг хамт олноор хангах, ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, шинийг санаачлагч, сэтгэлтэй ажиллагсдыг урт хугацааны тогтвортой ажлын байраар ханган ажиллахад оршино.

Сургалт хөгжил

Багийн ур чадварыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх, орчин үеийн технологийн шийдлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж технологийн шинэчлэлтэй хөл нийлүүлэн хөгжих.

МОН-ЛИНК ГРУПП ХХК - НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРУУД

 

2020-04-23

 

 

 Одоогоор нээлттэй ажлын байр зарлагдаагүй байна