Мон линк групп

Дотоод үйл ажиллагааны процессийг хялбарчлах, ухаалаг орчин үеийн шийдэл болох Microsoft O365  программ үүлэн технологийг нэвтрүүлж цаасны хэрэглээг багасган, процесийг хурдасган бүтээмжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.